ԿՏԱԿ-ը հայտարարում է բաց մրցույթ

Նոյեմբերի 12, 2021

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը «2022-2024թթ․ Հայաստանի կրթական ցանցում ընդգրկված 1420 ուսումնական հաստատություններին ինտերնետի մատակարարման, հաստատությունների ներքին համակարգչային ցանցերի, աշխատող համակարգիչների ծրագրային ու տեխնիկական սպասարկման ծառայություն» ձեռքբերման նպատակով  հայտարարում է բաց մրցույթ։

Մրցույթի փաստաթղթերը կցվում են։

«ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «2022-2024ԹԹ․ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՑԱՆՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ 1420 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ, ԱՇԽԱՏՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ «ԿՏԱԿ–ԲՄԾՁԲ–21/11» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ հրավերը հրապարակված է ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ-ում։
(Հրապարակված է 2021-11-11 15:50:34-ից մինչեւ 2021-12-21 11:00:00 ժամը ներառյալ)