Փաստաթղթեր

ԿՏԱԿ-ի կառուցվածքը (2020թ․)

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը