Փաստաթղթեր

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը

ԿՏԱԿ-ի կառուցվածքը (2020թ․)