Հեռավար ուսուցման կազմաակերպման բաժին

Կենտրոնացված հեռավար ուսուցման կազմակերպման նպատակով ԿՏԱԿ-ում ստեղծվել է «Հեռավար ուսուցման կազմակերպում» բաժինը․ ձևավորվել է ուսուցիչների, մենթորների, ավագ ուսուցիչների և նկարահանող խմբից բաղկացած անձնակազմ։

Կենտրոնացված հեռավար ուսուցման գործընթացի շրջանակներում․

  • ուսումնական առարկաների հեռավար դասընթացները, 2020-2021 ուստարվա մեկնարկին,իրականացվել են 3500 աշակերտների համար,
  • դասընթացները վարվում են 1-ից 12-րդ դասարանների համար՝ ներառյալ ավագ դպրոցի առկա հոսքերը,
  • կրթական բովանդակությունն աշակերտներին մատուցվում է տեսադասերի, վեբինար հանդիպումների և էլեկտրոնային նյութերի միջոցով։

Ուսուցիչների համար առցանց դասավանդման հմտությունների զարգացման նպատակով e-school Armenia նախագծի շրջանակում մշակվել են «Google Classroom» և «Microsoft Teams» «Ուսումնառության համընդհանուր ձևավորում» դասընթացները (հասանելի են ՅուԹուբի «Հայկական կրթական ալիքում»), ուսուցիչների համար պարբերաբար կազմակերպվում են վեբինարների շարքեր՝ դասընթացների Ֆեյսբուքյան համապատասխան համայնքներում։

Ուսումնական առարկաների ՀՈւԿ բաժնի նկարահանած տեսադասերը հասանելի են նաև e-school Armenia կայքի «Մեր դասերը» բաժնում։ Կայքի արագ փնտրման և ըստ առարկայի ու ըստ դասարանի ֆիլտրման գործիքների շնորհիվ ապահովվում է դրանց արագ, դյուրին հասանելիությունը։ 

Բաժնի պետ
Հայկ Դավեյան
hayk.daveyan@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Մեթոդական աշխատանքները համակարգող
ավագ մասնագետ
Մանուկ Խաչատրյան
manuk.khachatryan@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Ավագ մասնագետ
Նարինե Մեսրոպյան
narine@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Ավագ մասնագետ
Նարեկ Հակոբյան
narek@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Ավագ մասնագետ
Շողիկ Քեոշկերյան
shoghik@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Առաջատար մասնագետ
Անահիտ Անտոնյան
anahit@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Առաջատար մասնագետ
Աննա Ասատրյան
anna@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Առաջատար մասնագետ
Տաթևիկ Մկրտչյան
tatevik@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Համակարգող
մասնագետ
Անի Հարությունյան
ani@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Համակարգող
մասնագետ
Հասմիկ Գյոզալյան
hasmik.g@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Համակարգող
մասնագետ
Գոհար Երվանդյան
gohar@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Համակարգող
մասնագետ
Գայանե Զաքարյան
gayane.z@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)