ՀՀ պետական դպրոցներում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կարիքի հետազոտություն 2021 թ․

Մայիսի 6, 2021
Նորություններ

ՀՀ պետական դպրոցներում ՏՀՏ հագեցվածությունը գնահատելու նպատակով Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնն իրականացրել է կարիքի գնահատման հետազոտություն ՀՀ պետական դպրոցների շրջանում:

Հետազոտությունն իրականացվել է 2021 թվականին մարտ-ապրիլ ամիսներին։

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել դպրոցներում ՏՀՏ համալրվածությունն ու բացահայտել ՀՀ պետական դպրոցների ՏՀՏ կարիքները:

Հետազոտությունն իր առջև ունեցել է հետևյալ խնդիրները՝

  • Ուսումնասիրել դպրոցների տեխնիկական տարբեր սարքերով հագեցվածությունը
  • Ուսումնասիրել դպրոցների համակարգչային տեխնիկայով հագեցվածությունը
  • Համեմատել դպրոցների տեխնիկական հագեցվածությունը ըստ մարզերի և համայնքների
  • Բացահայտել դպրոցների՝ ՏՀՏ սարքավորումների կարիքները:

Հետազոտությունն իրականացվել է համատարած ընտրանքով, մասնակցել են 1342 դպրոց: Տեղեկատվության հավաքման մեթոդ է հանդիսացել ստանդարտացված հարցման մեթոդը, գործիքը՝ ստանդարտացված հարցաթերթը:

ՀՀ պետական դպրոցներում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կարիքի հետազոտությունը տեղադրված է «Պաշարների շտեմարան» կայքում։