ԿՏԱԿ-ը հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ

Մարտի 24, 2016
Նորություններ

«Հայաստանի կրթական ցանցի պահպանման համար անհրաժեշտ սարքավորումների» գնման նպատակով «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է «ԿՏԱԿ-ՊԸԱՊՁԲ-15/1» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգ:

Հրապարակված է 24/03/2016 -ից մինչև 02/04/2016 ժամը 11:00 ներառյալ:

Նյութի աղբյուրը. Հայաստանի Հանրապետության գնումների համակարգ