Ուսումնական գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու նպատակով

Մարտի 17, 2020

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կրթական գործընթացի շարունակականությունը հեռավար ուսուցման և ՏՀՏ առցանց գործիքների կիրառման միջոցով հնարավորինս ապահովելու նպատակով իրականացվում են աշխատանքներ հետևյալ ուղղություններով։

 

Հեռավար ուսուցման համալիր էջի գործարկում

մարտի 16-ից գործարկվում է https://heravar.armedu.am/ համալիր էջը, որում կրթության ոլորտի կազմակերպիչներին և շահառուներին կտրամադրվի․

 • ուսումնական կայքերի օգտակար հղումներ՝ կից համառոտ նկարագրությամբ,
 • ՏՀՏ կրթական գործիքների և դրանց կիրառության մասին համառոտ ուղեցույցներ,
 • հեռավար, առցանց ուսումնական գործընթացի ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների մասին տեղեկատվություն (լուրեր, նորություններ, հայտարարություններ),
 • դպրոցների, կրթական կազմակերպությունների հետ հետադարձ կապ՝ heravar@ktak.am էլեկտրոնային փոստով։

 

Խորհրդատվություն Հայկական կրթական միջավայր ֆորումում

ստեղծվել է «ՀԵՌԱՎԱՐ ՈւՍՈւՑՈւՄ և ՏՀՏ» ենթաբաժինը

 • տեղեկատվություն և խորհրդատվություն տրամադրելու,
 • մասնագիտական քննարկումներ կազմակերպելու,
 • առաջավոր փորձը ներկայացնելու և փոխանակելու նպատակով։

 

  Հեռավար ուսուցման հմտություններ ունեցող ուսուցիչների աշխատանքի համակարգում

 • հեռավար ուսուցման հմտություններին տիրապետող ուսուցիչներին առաջարկվում է ուսումնական պլանին համապատասխան մշակել հեռավար առարկայական դասընթացներ
 • տեղադրել ԿՏԱԿ-ի հեռավար ուսուցման համակարգում  (կտրամադրվի խորհրդատվական աջակցություն)։

 

Հայկական կրթական միջավայրի հեռավար ուսուցման համակարգի աշխատանքի վերակազմակերպում

 • նախկինում կազմակերպված օգտակար հեռավար դասընթացները տեղափոխվել են  https://dlc.armedu.am/ նոր համակարգ և բաց են բոլոր այցելուների համար (որպես հյուր),
 • կմշակվեն հեռավար ուսուցման և ՏՀՏ գործիքների կիրառման արագացված նոր դասընթացներ ուսուցիչների համար և կտեղադրվեն նշված համակարգում։

 

Իթվիննինգ եվրոպական պորտալի հնարավորությունների օգտագործում

 • կօգտագործվի Իթվիննինգ եվրոպական պորտալի լայն հնարավորությունը՝ դպրոցների ներգրավման և նախագծային մեթոդով  դասեր կազմակերպելու համար,
 • կստեղծվեն առարկայական պրոյեկտներ, տարբեր առակաների և դասարանների համար, որոնց ցանկը կտեղադրվի https://etwinningplus.armedu.am/?page_id=2110 էջում։

 

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն