«Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման առցանց միջոցներ» թեմայով հեռավար դասընթաց

Սեպտեմբերի 22, 2021

Կրկին վերսկսում ենք դասավանդողների համար մեր հերթական չորս շաբաթյա հեռավար դասընթացը՝«Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման առցանց միջոցներ» թեմայով, որը կմեկնարկի  սեպտեմբերի 30-ին։ 

Դասընթացի հիմնական նպատակը հիբրիդ մեթոդով ուսումնառության ընթացքում ՏՀՏ որոշ միջոցների կիրառման հմտությունների ուսուցումն է։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կտիրապետեն  այնպիսի ծրագրերի և հավելվածների, որոնց օգնությամբ կկարողանան արդյունավետ կազմակերպել ուսումնական գործընթացի բոլոր հիմնական փուլերը․

  • դասի նախագծում (Mind Meister),
  • անհրաժեշտ ուսումնական էլեկտրոնային տեսանյութերի ստեղծում (CamStudio)
  • համացանցում տեղակայում (Youtube, Microsoft Whiteboard)
  • գիտելիքի ստուգում և գնահատում (Microsoft Forms)։

Ընդգրկված առցանց միջոցները հնարավոր է ինտեգրել նաև Microsoft Teams հարթակում հեռավար դասերի կազմակերպման ժամանակ։

«Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման առցանց միջոցներ» թեմայով այս դասընթացը կանցկացվի ԿՏԱԿ-ի «Հեռավար ուսուցում» համակարգում https://elearning.armedu.am/՝ գրանցված մասնակիցների համար։ Գրանցվող մասնակիցները իրենց մուտքային տվյալները կստանան մինչև սեպտեմբերի 30-ը։

Դասընթացի մասնակցության հայտն անհրաժեշտ է լրացնել այստեղ՝ https://forms.gle ։