Ավարտվեց ևս մեկ հեռավար դասընթաց

Մարտի 17, 2017
Նորություններ

Ավարտվեց «Դպրոցական կայքերի ստեղծում ու շահագործում» թեմայով հեռավար դասընթացը: Դասընթացին ակտիվ մասնակցեցին 136 գրանցված մասնակիցներից 104-ը: Նրանք ստացան ժամանակի պահանջներին համապատասխանող կայքերի ստեղծման ու զարգացման, դրանց գործարկանն օժանդակելու համար գիտելիքներ ու անհրաժեշտ մասնագիտական խորհրդատվություն: Արդյունքում Հայաստանի բոլոր մարզերի 104 դպրոցական կայքեր ևս շահագործվեցին: Դասընթացը ստեղծել և վարել է ԿՏԱԿ-ի ՏՀՏ բաժնի աշխատակից Մ. Դումիկյանը:

Կայքերը տեղադրված են Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կենտրոնական հանգույցում: Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությանը տրամադրվում է դպրոցական կայքի ձևանմուշ-կաղապար, ենթադոմեն, մուտքի հնարավորություն և անհրաժեշտ մասնագիտական խորհրդատվություն: