Պարգևներ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնին ԼՂՀ-ում կատարած աշխատանքների համար

Հոկտեմբերի 21, 2016
Նորություններ

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) աշխատանքային խումբը՝ տնօրեն Ա.Պողոսյանը, տնօրենի տեղակալ, ԴԻՑ բաժնի պետ Ա.Կուլախսզյանը, ԿՏԾ բաժնի պետ Ս.Մաշուրյանը և գլխավոր հաշվապահ Հ.Իփեքչյանը 2016թ. հոկտեմբերի 17-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում այցելել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն (ԼՂՀ): Գործուղման ընթացքում ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ղեկավարության հետ ԿՏԱԿ-ի ներկայացուցիչները քննարկել են նոր ծրագրերի իրականացման, կրթական ՏՀՏ-ների ներդրման շարունակականության հարցերը:

Հանրակրթության պատասխանատուների հետ հանդիպման ընթացքում ծանոթացել են համագործակցության շրջանակներում կատարվող աշխատանքների ընթացքին և արձանագրված արդյունքներին, մասնավորապես՝

  • «Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին» (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվությունները բաշխելու և վարչական վիճակագրության հավաքագրման համար տրամադրվել է անհրաժեշտ խորհրդատվություն:
  • Ստուգվել է Շարժական ինտերնետային համակարգչային կայանի (ՇԻՀԿ) աշխատանքը՝ ուսումնական ծրագրեր, աշխատաժամանակ, դասընթացներ աշակերտների համար, ուսուցիչների վերապատրաստումներ և այլն:


Հոկտեմբերի 18-ին ԿՏԱԿ-ի ղեկավարներին ընդունել է ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար պարոն Ս.Ասրյանը, ով ԿՏԱԿ-ի տնօրենին հանձնել է նախարարության Պատվոգիր, իսկ կազմակերպությանը՝ Շնորհակալագիր և երախտագիտություն հայտնել Արցախի կրթական համակարգին ցուցաբերվող աջակցության համար:

 

 

ԿՏԱԿ-ի և ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության համագործակցության վերաբերյալ

2014 թվականից ՇԻՀԿ-ը դասընթացներ և վերապատրաստումներ է կազմակերպում ԼՂՀ-ում: 2014թ. 22 համայնքներում կազմակերպված դասընթացներին մասնակցել են 235 աշակերտ և 389 ուսուցիչ, 2015թ.՝ 447 աշակերտ և 338 ուսուցիչ, իսկ 2016թ. ինն ամիսներին՝ 200 աշակերտ, 157 ուսուցիչ: 

Բացի ՇԻՀԿ-ի գործունեությունից ԿՏԱԿ-ի կողմից. 
 

  • Ստեփանակերտ քաղաքի դպրոցներում իրականացվել են ներքին համակարգչային ցանցերի նախագծման աշխատանքները:
  • Յուրաքանչյուր տարի թարմացվում է դպրոցների համակարգչային կենտրոնների ծրագրային ապահովումը:
  • 2012թ. ստեղծվել և շահագործվում է ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կայքը (http://edu.nkr.am/):
  • 2015-ից սկսած կազմակերպվում են ԼՂՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վիճակագրության վարման, հիմնապաշարի ստեղծման, մշակման, սխալների շտկման և ամփոփման աշխատանքները։ Անցկացվում են սեմինար-վերապատրաստումներ Արցախի բոլոր շրջանների կրթության պատասխանատուների և Ստեփանակերտի դպրոցների տնօրենների համար՝ հանրակրթության վիճակագրության հավաքագրման մեթոդաբանության ներկայացման նպատակով։
  • Կատարվում են աշխատանքներ ԼՂՀ դպրոցական ցանցի նախագծման ուղղությամբ: