TIMSS 2011 տվյալների երկրորդային վերլուծություն

Մարտի 23, 2018
Նորություններ

Իսկ դուք քանի՞ գիրք ունեք ձեր ընտանեկան գրադարանում: Հաշվե՛ք, որովհետև դրանից կախված են մեր աշակերտների կրթական ձեռքբերումները:

«Պաշարների շտեմարանի» «Հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ» բաժնում տեղադրվել է «TIMSS 2011 տվյալների երկրորդային վերլուծություն» նոր հետազոտությունը:

  • Հետազոտության նպատակն է` բացահայտել աշակերտների կրթական ձեռքբերումների կախվածությունը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ փոփոխականներից՝ առաջարկել արդյունքների բարելավման ուղիներ:  
  • Հետազոտության հիմնական խնդիրն է՝ գնահատել աշակերտների կրթական ձեռքբերումների կապը վերահսկվող՝ միջամտության ենթակա և չվերահսկվող՝ միջամտության չենթարվող փոփոխականների հետ:  

Հետազտության իրականացման համար ընտրվել են TIMSS 2011 (Trends in Mathematics and Science Study) 8-րդ դասարանի արդյունքները: