Փաստաթղթեր

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը