Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների բովանդակության և հեռավար ուսուցման բաժին

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) բովանդակության և հեռավար ուսուցման բաժինը հիմնականում իրականացնում է հետևյալ աշխատանքները.

Համաշխարհային բանկի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի և ՀՀ ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակի ձևավորած պատվերի շրջանակներում ստեղծվել է Հայաստանի դպրոցների ինտերնետային համալիր էջը` «Կրթական համալիր էջ» պորտալը, որը շահագործվում է 2007 թ. դեկտեմբերից։ Այն խոշոր կրթական տեղեկատվական միջավայր է. Էլեկտրոնային բովանդակության 3–րդ համահայկական մրցույթում ճանաչվել է 8 լավագույններից մեկը՝ արժանանալով գլխավոր մրցանակի, «Էլեկտրոնային ուսուցում» անվանակարգում դարձել է հաղթող, ներկայացվել և մասնակցել է միջազգային մրցույթի: Այժմ այն վերանվանվել է և «Հայկական կրթական միջավայր» պորտալը ներկայանում է նոր տեսքով և արդիականացված ծրագրային ապահովմամբ: Պարբերաբար թարմացվում և հարստացվում են պորտալի տեղեկատվական նյութերն ու կրթական պաշարները, միասնական կրթական-տեղեկատվական միջավայրում կազմակերպվում են առցանց տարբեր միջոցառումներ: 

«Հայկական կրթական միջավայր» պորտալի շահագործմանը զուգահեռ ստեղծվել և գործարկվում են նաև պորտալի ենթակայքերը.

  • «Հայկական կրթական միջավայր» ֆորումը. հանրային քննարկման են ներկայացվում կրթական փաստաթղթերի, ուսումնական առարկաների չափորոշիչների ու ծրագրերի նախագծեր, մրցույթներով անցած, դպրոցներում փորձարկվող դասագրքեր և ուսուցչի ձեռնարկներ, կազմակերպվում են մասնագիտական խորհրդատվություններ և ոլորտի հիմնահարցերին վերաբերվող քննարկումներ:
  • «Պաշարների շտեմարան» կայքը, ըստ դասակարգված բաժինների տեղադրված են բազմաթիվ էլեկտրոնային պաշարներ, այդ թվում հիմնական դպրոցի տարբեր ուսումնական տարիների գործող և փորձարկվող դասագրքերի, ուսուցչի ձեռնարկների, ազգային փոքրամասնությունների (քրդերեն, եզդիերեն) դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները, դպրոցական առարկայական և այլ օլիմպիադաների նյութերը, «Կրթություն» շաբաթաթերթի հրապարակված բոլոր համարները, դպրոցական առարկաների ուսումնամեթոդական նյութեր, փաստաթղթեր և այլ կրթական պաշարներ:
  • «Ուսուցման ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ», պարունակում է 7-12-րդ դասարանների չորս ուսումնական առարկաների՝ ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, երկրաչափություն, լաբորատոր և գործնական աշխատանքներ, ցուցադրություններ, տեսական  նյութեր, որոնք հասանելի են և՛ առցանց, և՛ բեռնելու հնարավորությամբ։
  • Եվրոպական միության eTwinning Plus ծրագրի մասին տեղեկատվություն ապահովող կայքը:
  • Դպրոցական կայքերի ստեղծման նպատակով ուսումնական հաստատություններին «Դպրոցական կայքեր» միջավայրում տրամադրվում են ենթադոմեններ, կայքի հայալեզու կաղապար և մուտքի հնարավորություն, ցուցաբերվում է առկա և առցանց խորհրդատվություն, որի արդյունքում Հայաստանի բոլոր դպրոցները կունենան արդիականացված կայքեր՝ տրամադրելով իրենց գործունեությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

Ստեղծվել և շահագործվում են նաև

«Հեռավար ուսուցում» համակարգը «Հայկական կրթական միջավայրի» ենթակայքերից է, ստեղծվել է  Moodle համագործակցային ուսուցման համացանցային ազատ միջավայրի հիման վրա, գործում է Հայաստանի կրթական ցանցի կենտրոնական հանգույցում 2011 թ. հունվարից (սկզբում՝ learning.armedu.am, իսկ 2017 թ. նոյեմբերից թարմացված տարբերակը՝ elearning.armedu.am :

Հեռավար ուսուցման համակարգը հնարավորություն է ընձեռում ՏՀՏ կիրառմամբ իրականացնել կրթական գործընթացներ (լրացուցիչ կամ շարունակական, վերապատրաստում կամ վերաորակավորում)` բոլոր մասնակիցներին տրամադրելով հավասար պայմաններ, քանի որ սովորողներն իրենք են հարմարեցնում ուսուցման գործընթացն իրենց պահանջներին ու հնարավորություններին (աշխատատեղ, ժամանակացույց և այլն)։

Հեռավար ուսուցման հնարավորություններին, Moodle համակարգին և հեռավար դասընթաց ստեղծելու գործիքներին ծանոթանալու, փորձնական նախագծեր իրականացնելու և այն իրենց կրթական նպատակներին արդյունավետ ծառայեցնելու նպատակով ԿՏԱԿ-ը տարբեր առարկաների ուսուցիչների և կրթության ոլորտի մասնագետների համար պարբերաբար կազմակերպվում է «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով չորս շաբաթ տևողությամբ դասընթացներ: Որպես հաջողված արդյունք՝ հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններին տիրապետող ուսուցիչները, ԿՏԱԿ-ի  մասնագետների աջակցությամբ, իրենց գործընկերների և աշակերտների խմբերի համար վարում են առարկայական հեռավար դասընթացներ:

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչների և դպրոցական ցանցերը սպասարկող մասնագետների համար կազմակերպվում են նաև մասնագիտական որակավորման հեռավար դասընթացներ (դպրոցի տեղային ցանցի շահագործման հմտությունների ուսուցում, առանձին կիրառական ծրագրերի և հարթակների օգտագործում, առցանց անվտանգության ապահովում, դպրոցական կայքերի ստեղծում և շահագործում):

Դասընթացներին ակտիվ ու արդյունավետ մասնակցություն ցուցաբերած մասնակիցներին տրվում են ԿՏԱԿ-ի հավաստագրեր: 

Կրթության ոլորտում ՏՀՏ բնագավառի ծրագրեր իրականացնող տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվում են և համակարգվում տարբեր ծրագրեր: Մասնավորապես.

  • Եվրոպական դպրոցների էլեկտրոնային համագործակցության «Իթվինինգ պլյուս Հայաստան» (eTwinning plus) ծրագիր. 2013 թ․ Հայաստանը Եվրամիության Արևելյան գործընկերության շրջանակներում հնարավորություն ստացավ միանալու Եվրոպական դպրոցների համագործակցության Իթվինինգ համայնքին։ Այս ծրագիրը Եվրամիության երկրներում սկսվել է 2005 թ․, որպես Կոմենիուս ծրագրի բաղադրիչ, իսկ ներկայումս Էրազմուս+ ծրագրի մաս է։ Հայաստանում որպես աջակցող գործակալություն ընտրվել է ԿՏԱԿ-ը:
  • ՀՀ ԿԳՆ և «Մայքրոսոֆթ» ընկերության միջև ստորագրված «Գործընկերներ ուսման ոլորտում» (Partners in Learning, PiL) փոխհամագործակցության հուշագրի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներ (արտոնագրերի տրամադրման գործընթաց, նորարար ուսուցիչների ֆորում, Geeks on Wheels, Office 365):

Բաժնի պետ
Մանուշակ Ավետիսյան
manush@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (730)

Ավագ մասնագետ
Վահե Երիցյան
vahe@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (731)

Առաջատար մասնագետ
Մարիետա Դումիկյան
marieta@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Առաջատար մասնագետ
Տաթևիկ Յափունջյան
tatevik@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (733)

Առաջատար մասնագետ
Նոռա Սմբատյան
nora@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (734)

Առաջատար մասնագետ
Սոնա Գևորգյան
sona@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (732)

Մասնագետ
Զարուհի Մարգարյան
zara@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

Մասնագետ
Մարի Գասպարյան
mari@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (738)

Մասնագետ
Մարիամ Գաբրիելյան
mariam_g@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (739)

Մասնագետ
Լուսինե Մանուկյան
lusine@ktak.am

հեռ․՝ 578453 (-)

ՇԻՀԿ-ի վերապատրաստող

Տիգրան Միրիբյան
tmiribyan@mail.ru

ՇԻՀԿ-ի վերապատրաստող
Արթուր Միրիբյան
aamiribyan@mail.ru

 

Լուսանկարահանող
Էդուարդ Սեպետչյան