ՀՀ բուհերի ազգային վարկանիշավորման շրջանակում իրականացված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների վերլուծություն

Ապրիլի 14, 2016
Նորություններ

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնում (ԿՏԱԿ) իրականացվել է ՀՀ բուհերի ազգային վարկանիշավորման 2015 թվականի սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների վերլուծությունը (կցվում է)։ Հարցումն իրականացվել է ՀՀ-ի և Արցախի բուհերի ուսանողների, դասախոսների և գործատուների շրջանակներում։

Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների վերլուծությունը ներկայացվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ինչպես նաև տեղադրված է «Պաշարների շտեմարան» կայքի «Հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ» բաժնում:ՀՀ բուհերի ազգային վարկանիշավորման շրջանակում իրականացված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների վերլուծություն