Փաստաթղթեր

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գնումների գործընթացներին վերաբերվող փաստաթղթեր

2016թ. երկրորդ կիսամյակ

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գնումների գործընթացներին վերաբերվող փաստաթղթեր

2017 թ. առաջին կիսամյակ