Փաստաթղթեր

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գնումների գործընթացներին վերաբերվող փաստաթղթեր. 2016թ. երկրորդ կիսամյակ

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գնումների գործընթացներին վերաբերվող փաստաթղթեր. 2018 թ.