Փաստաթղթեր

ԿՏԱԿ–ի 2016 թ. գործունեությանը վերաբերվող փաստաթղթեր

«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը